Seed Search Service
Image default
Aanbiedingen

Onderwijslogistiek; de ins en outs!

Onderwijslogistiek; de ins en outs!  

Een student gaat naar school, een docent geeft les en het rooster kan worden geopend en bekeken… Maar weinig mensen staan er bij stil dat dit alles mogelijk is door vele processen die er achter schuil gaan. Al deze processen vallen onder ‘onderwijslogistiek’ (kijk bijvoorbeeld eens bij Omix) en we geven je graag een kijkje achter de schermen. Benieuwd wat onderwijslogistiek nou precies inhoudt en wat er bij komt kijken? Lees snel met ons mee! 

 

Wat is onderwijslogistiek?

Op internet zijn veel verschillende definities te vinden, die eigenlijk allemaal op hetzelfde neerkomen: ‘’onderwijslogistiek is het geheel van processen, systemen en informatiestromen die het mogelijk maakt dat het onderwijs van onderwijsinstellingen gestroomlijnd verloopt, waardoor de samenhang tussen processen, systemen en informatiestromen in de gehele cyclus van onderwijsontwikkeling tot en met diplomering bewaakt wordt.’’ Onderwijslogistiek betreft de basisschool tot en met het wetenschappelijk onderwijs, alles er tussenin en ook speciaal onderwijs. Bij onderwijslogistiek staat de student centraal; alles om ervoor te zorgen dat de student zo goed mogelijk opgeleid wordt en dus het best ontwikkeld. 

 

Wat zijn de processen, systemen en informatiestromen?

Bij de processen, systemen en informatiestromen die in de definitie van onderwijslogistiek worden beschreven, kan aan verschillende dingen worden gedacht. Denk bijvoorbeeld aan het proces van het plannen van tentamenroosters of de systemen waarin lesroosters of cijfers worden gepubliceerd.

 

De verdeling van onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek kan worden opgedeeld in vier aspecten; welke studeerbaar, doceerbaar, organiseerbaar en betaalbaar zijn. 

  1. Studeerbaar

Hoe wordt een onderwijsprogramma zo studeerbaar mogelijk? Hoe kunnen toetsvormen zo goed mogelijk worden georganiseerd en hoe kan er een gelijkmatige verdeling van onderwijs worden gecreëerd in een stabiel rooster?

  1. Doceerbaar

Hoe kunnen docenten zo efficiënt mogelijk worden ingezet? Hoe kan de werkdruk maar ook taakverdeling in acht worden genomen bij het inzetten van docenten?

  1. Organiseerbaar

Hoe kan een onderwijsprogramma zo efficiënt en geoptimaliseerd mogelijk worden gecreëerd? Hoe kan ditzelfde onderwijsprogramma worden georganiseerd? 

  1. Betaalbaar

Studeerbaar, doceerbaar en organiseerbaar komen samen en kunnen worden geanalyseerd om te bepalen of het gegeven onderwijs financieel gezien in evenwicht is. 

 

Trends en ontwikkelingen in onderwijslogistiek

De optimalisatie van onderwijslogistiek is een on-going proces waarbij steeds andere trends en ontwikkelingen komen kijken waar rekening mee gehouden dient te worden. Hierbij kan worden gedacht aan het feit dat de digitalisering steeds meer opmars maakt, wat ook terug te zien is in de manieren van lesgeven, of aan de flexibiliteit waar studenten steeds meer behoefte aan hebben; lessen via thuis volgen was tijdens corona het nieuwe normaal, en soms lijkt het alsof studenten liever terug gaan naar die tijd, of in ieder geval een half-om-half indeling zouden willen krijgen. 

 

https://omix.nl/