Seed Search Service
Home / Gardening

Waterdamping bij wasmachines

Waterdamping Bij wasmachines: Door witgoed reparatie Almere

Bij het hoofdstuk ventileren hebben we gesteld dat we o.a. moeten ventileren om de overtollige waterdamp, die bij activiteiten als de voedselbereiding en de was vrijkomt, aft e voeren. In de Nitho-Ringband (juni 1969- Huishoudelijke apparaten) is een globale schatting gegeven van de hoeveelheid vocht die bij verschillende huishoudelijke activiteiten geproduceerd wordt volgens witgoed reparatie Almere

Problemen bij wasmachines:

Het grote problem bij de bepaling van de ventilatiecapaciteiy is, date r grote pieken in de vochtproduktie optreden en dat we de ventilatiecapaciteit daarop moeten afstemmen.

De ventilatievouden die voor keukens zijn opgegeven zijn dan ook gemiddelden die voorzichtig gehanteerd moeten worden. Een grote ventilatiecapaciteit kan bovendien aanleiding geven tot ongewenste tochtverschijnselen (luchtsnelheid) en te grote warmteverliezen.

 

Wasmachines in de gezinskeukens

 Dit geldt niet alleen voor gezinskeukens, maar uiteraard ook voor grootkeukens. Een te hoge relatieve luchtvochtheid verraadt zich door condensvocht op mure n en ramen. Bij houten raamkozijnen kan dit tot verfafbladderen en houtrot leiden. Dubbele beglazing bidet, naast vermindering van warmteverliezen, ook het voordeel dat beslaan van de ramen, zelfs bij hoge relatieve luchtvochtigheden, nauwelijks meer optreedt. Dit geeft da nook nog besparing op de kosten van de woningonderhoud.

 

Luchtvochtigheid in de wasmachines

Een te hoge relatieve luchtvochtigheid brengt ook met zich mee dat de mensen die in dat klimaat moeten werken zich onbehaaglijk voelen. Naast het verschijnsel van een te hoog vovhtgehalte doet zich in woningen en gebouwen ook het probleem van een te lage relatieve luchtvochtigheid voor, vooral in centraal verwarmde woningen en gebouwen, waar een vrij gelijkmatige temperatuur heerst.

Voorkom reparatie van wasmachines

 

Droge slijmvliezen van mon-en keelholte, statische lading van vloeren en wanden en te droog houten meubilair, waarvan houtverbindingen kunnen loslaten, zijn enkele gevolgen van te droge lucht. Deze klachten zullen vooral geuit worden als het buiten koud, droog weer is. Het is een gevolg van het feit dat 1 kg warmte lucht meer vocht kan bevatten dan 1 kg koude lucht. In table 3-8 zijn de maximale vochthalten van lucht van verschillende temperature bijeengezet.