Seed Search Service
Image default
Dienstverlening

Wat zijn de voordelen van Scheidingsmediation Apeldoorn

In de afgelopen jaren heeft onze samenleving zeer belangrijke veranderingen ondergaan, zowel wat de levensstijl als wat de waarden en referentiemodellen betreft. Bijgevolg heeft ook het begrip “gezin” beslissende veranderingen ondergaan, waardoor paren zeer gelukkige momenten beleven, maar ook crises waarvoor soms geen oplossing bestaat.

Als gevolg van deze veranderingen is de figuur van de gezinsbemiddelaar ontstaan. Om echtparen bij te staan bij het oplossen van conflicten, komt de gezinsbemiddelaar tussenbeide voor het welzijn van de hele gezinskern. Wat zijn de voordelen van Scheidingsmediation Apeldoorn?

1. Beschermd milieu

We kunnen zeggen dat het belangrijkste voordeel de mogelijkheid is om in een beschermde omgeving, buiten de rechterlijke macht, naar akkoorden en oplossingen te zoeken, die de mogelijkheid biedt om rustig en zo lang als nodig is na te denken.

Dit maakt het dus mogelijk conflicten te verminderen en bijgevolg in alle rust de voor alle betrokken partijen voordeligste perspectieven te evalueren.

 

2. Bescherming van het welzijn en de belangen van minderjarigen

Een scheiding is een zeer delicaat moment in het leven van een echtpaar, waarbij vaak ook de kinderen betrokken zijn.

De intieme omgeving waarin de scheidingsmediation plaatsvindt, beschermt het welzijn van de minderjarigen tijdens de uitvoering van het gedeelde gezag, waarbij wordt gestreefd naar een evenwicht dat het mogelijk maakt het gezinsleven te reorganiseren, zelfs indien het verdeeld is, zonder de betrekkingen negatief te verstoren.

 

3. Minder tijd en lage kosten

Een ander belangrijk voordeel van scheidingsmediation Apeldoorn is de vermindering van de gerechtskosten en de tijd die nodig is om overeenkomsten te verwerken.

Vanuit emotioneel en economisch oogpunt bieden deze voordelen u de mogelijkheid om de tijd van scheiding, echtscheiding, successie, of elke andere situatie die conflicten kan veroorzaken, op een minder pijnlijke manier te beleven dan mogelijk is.

 

4. Duurzame en voordelige overeenkomsten voor iedereen

Ook moet worden gezegd dat het hoofddoel van scheidingsmediation niet is het gezin opnieuw samen te stellen na een conflict, maar duurzame akkoorden te bereiken in conflictsituaties die reeds aan de gang zijn of die mogelijk problemen kunnen veroorzaken tussen personen van dezelfde familiekern.

Anders dan bij relatietherapie wordt bij gezinsbemiddeling dus getracht de moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij de verstoring van het evenwicht in het gezin tot een minimum te beperken.

 

Conclusie

Zoals gezegd, past de gezinsbemiddeling zich geleidelijk aan aan het tijdperk van de geschillenbeslechting. Het bewijs van deze stelling kan worden geleverd door de analyse van de aard van de verzoeken, waaruit blijkt dat de onderhandelingen ervaring onmiddellijk succesvol kan zijn, indien zij wordt gevoerd door ervaren bemiddelaars.