Seed Search Service
Home / Gardening

Verandering heeft gevolgen

In een mensenleven komen en gaan er soms zoveel verschillende dingen, dat het niet meer bij te houden is. Dat is ook een kenmerk van onze samenleving sinds de wetenschappelijke revolutie die rond 1850 begon in Groot-Brittannië. Een kenmerk van onze levens is, dat alles altijd veranderd en er nooit iets voor een lange tijd hetzelfde blijft. Dit heeft zo zijn voordelen, maar het kan ook heel vervelend zijn. Veranderingen zijn er altijd, en ze brengen ook gevolgen met zich mee. Zo kan een algemene verandering in de routines van mensen leiden tot een toename aan inbraken. Heb jij door waar ik op doel? Ik bedoel natuurlijk de verandering die in veel westerse landen na de tweede wereldoorlog plaatsvond. Vanaf ongeveer 1960 begonnen bepaalde groepen in onze samenleving hun stem te laten horen. Zo ook de vrouwen. Het feminisme kwam op en gepaard daarmee wilden steeds meer vrouwen ook gewoon werken, hun bankzaken kunnen regelen en huizen kunnen kopen. Steeds meer vrouwen kregen een baan en een gevolg daarvan was, dat heel veel huizen overdag helemaal leeg stonden. Je kan wel raden wie daar heel graag gebruik van maakte: dieven. Criminelen zagen hun kans schoon en braken op klaarlichte dag in in huizen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, dus veel mensen lieten een inbraakalarm installeren om hun bezittingen beter te beveiligen. Want ja, als je twee inkomens hebt, dan kan je ook twee keer zoveel kopen. Dat betekent dat je meer spullen veilig moet houden, kortom, bezit is weerloos. Toch zijn mensen hebzuchtig en kopen ze meer en meer. De beveiliging van al die spullen moest toen ook beter. Camerainstallaties werden geplaatst met als doel de inbrekers te vangen en te veroordelen na een inbraak. Ach, konden we maar die goede oude tijden waarin we niks bezaten en waarin we iedereen vertrouwden.

https://www.groenewegendelft.nl/